Telefon: +381 (0)11 21 44 115

E-mail: office@gram.rs

Odaberite jezik: Srpski English

Antifriz

Kad se kaže antifriz obično se misli na rashladnu tečnost u našem automobilu koji ne dozvoljava da dođe do smrzavanja u zimskom periodu. Osnovna funkcija Antifriza je da zaštiti sistem od mržnjenja tečnosti na niskim temperaturama. Njegova uloga i njegov značaj je mnogo širi, omogućuje dobru razmenu toplote, ima višu tačku ključanja (izuzetno bitno u letnjem peridu da ne dolazi do pregrevanja), sprečava pojavu kavitacije i penušanja a iznad svega sprečava pojavu svih oblika korozije.

Postoje razne podele antifriza ali sa stanovišta ekologije se mogu razvrstati na:

Toksične - gde je osnovna sirovina MEG (Mono Etilen Glikol)

Netoksične - gde je osnovna sirovina MPG (Mono Propilen Glikol)

Pre određivanja tačke mržnjenja prvo mora da se pogleda najniža stogodišnja temperatura koja je bila u tom regionu da ne bi došlo do havarije, jer su sada zime sve hladnije a leta sva toplija. Razlika u ceni nije toliko opterećujuća koliko može da iznese šteta od mržnjenja.

Eko Solar Fluid PG

Antifriz Eko Solar Fluid PG je neotrovan, ekološki antifriz koji se proizvodi na bazi Propilen Glikola, demineralizovane vode, ekološkog inhibitora korozije, antipenušavca itd…

Prednosti Eko Solar Fluid PG

Osnovna sirovina je netoksični MPG - Mono Propilen Glikol

Inhibitori korozije su najnovije generacije i takođe su neotrovni

Omogućuje dug vek upotrbe - do 10 godina

Nakon izvesnog perioda upotrebe i provere kvaliteta moguće je izvršiti i odgovarajuće dopunjavanje sistema sa MPG i inhibitorom u cilju produženja veka eksploatacije

U slučaju bilo kakvog incidenta ili želje da se postojeći rastvor zameni, moguće je isti uz odgovarajuće razblaženje sa vodom ispustiti u kanalizaciju bez ikakvih opasnosti za životnu sredinu

Klasični antifriz na bazi MEG-a je u startu nešto jeftiniji,ali u slučaju bilo kakvog kontrolisanog ili nekontrolisanog ispuštanja-havarije,moraju se preduzeti i dodatne mere. Zabranjeno je ispuštanje u kanalizaciju,već se prosuta količina mora sakupiti na odgovarajući način i potom predati ovlaštenom operateru na trajno zbrinjavanje a to predstavlja veliki trošak

Eko Solar Fluid PG se može koristiti u različitim granama industrije

Farmaceutska industrija

Prehrambena industrija

Građevinska industrija

Hemijska industrija

Koncentracije

Postoje različite koncentracije antifriza koje se obično prikazuju u tački mrženjenja. Mi radimo te antifrize po zahtevu kupca. Ne savetujemo koncentracije ispod 25% Propilen Glikola, kao ni iznad 75% Propilen Glikola.

Samo po zahtevu kupca možemo raditi i ekološke antifrize koji sadrže u sebi dozvoljene količine Glicerina.